COOKIEBELEID


Cookies zijn tekstlijnen die dienst doen als digitale sporen die door een server (hier de server van de website van "www.kinto.be") naar het toestel van een gebruiker worden gestuurd wanneer hij een webpagina op een website raadpleegt. Cookies worden automatisch opgeslagen door de browser van de gebruiker en overgemaakt aan de server die ze heeft gegenereerd telkens wanneer de gebruiker dezelfde webpagina bezoekt. Zo kunnen cookies het bijvoorbeeld mogelijk en/of gemakkelijker maken om bepaalde webpagina’s te raadplegen en daarbij de navigatie van de gebruiker verbeteren, of maken ze het mogelijk om de geraadpleegde pagina’s en andere specifieke informatie op te slaan, zoals bijvoorbeeld de pagina’s die het meest worden geraadpleegd, de verbindingsfouten, enz. Voor een vereenvoudigd en volledig gebruik van de Website is het dus wenselijk dat de gebruikers hun browser zodanig instellen dat ze cookies aanvaarden.

Browsers zijn vaak geconfigureerd om automatisch cookies te aanvaarden. Gebruikers hebben echter de mogelijkheid om de instellingen van de basisconfiguratie te wijzigen en dus om cookies te deactiveren of te verwijderen (punctueel of definitief), met een niet-optimaal gebruik van de Website tot gevolg. De gebruikers kunnen ook de cookies die hun browser opslaat nakijken via de cookie-instellingen in hun browser. Door verder te gaan op de Website, aanvaardt u ons cookiebeleid.


Wij gebruiken de volgende cookies:

• Analytische cookies/performantiecookies: ze maken het mogelijk om informatie op te slaan over de efficiëntie van de reacties van een website op vragen van gebruikers, met als enig doel de werking van de website te verbeteren; bijvoorbeeld: welke pagina’s worden door de bezoeker geraadpleegd, welke fouten of vertragingen treden er op bij het openen van webpagina’s, het aantal bezoekers herkennen en tellen en bekijken hoe de bezoekers zich op de website verplaatsen wanneer ze die raadplegen. In dat verband gebruikt de kinto.be Google Analytics op zijn website, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Volgens het vertrouwelijksheidsbeleid van Google wordt de door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website in de regel naar een server van Google in Amerika gestuurd en daar opgeslagen. Indien u de IP-anonimisering op deze website heeft geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de kinto.be gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze website en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de kinto.be. Het in het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Functionele cookies : ze maken het voor de website mogelijk om door de gebruiker gemaakte keuzes te onthouden en u te herkennen als u opnieuw onze website raadpleegt om u een betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw taalvoorkeur te kennen.

De gegevens die worden ingezameld via deze cookies, worden niet naar derden gestuurd, onder voorbehoud met wat hierboven is vermeld. Bijgevolg kunnen we garanderen dat deze informatie niet voor andere doeleinden zal worden gebruikt.


Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met deze Cookiebeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen via ons contactformulier